Privacy Policy

Hubertparketta.hu – ÁSZF – 2018.  

Hubertparketta.hu 

Általános Szerződési Feltételek  

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető),  kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli  szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A  webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával  kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken  rendelkezésére állunk.  

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.hubertparketta.hu)  és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan  elérhető a következő weboldalról: https://hubertparketta.hu/aszf/ és  letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: http:// hubertparketta.hu/aszf/ 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:  

A szolgáltató neve:Hubert Parketta Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt  Felelősségű Társaság 

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 8200  Veszprém Kisréti utca 12. 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra  szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:  veszprem@hubertparketta.hu Cégjegyzékszáma: 19-09-506989 Adószáma: 13045881-2-19 

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Veszprémi Törvényszék Telefonszáma: +36 88/410-590 

A szerződés nyelve: magyar 

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:  

Silver Frog Informatikai Kft. 

Postacím és veszprémi telephely: 

8200 Veszprém, Füredi u. 49. 

Székhely:

1133 Budapest, Pannónia u. 102. 

Budapest szerviz: 

1089 Budapest, Elnök u 1. 

telefon: +36 1 550 75 75 

info@silverfrog.hu 

www.silverfrog.hu 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:  

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen  Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az  elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker.  tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések  részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó  

1  

2  

Hubertparketta.hu – ÁSZF – 2018.  

rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a  felekre külön kikötés nélkül is irányadók.  

. 2.2. A jelen Szabályzat 2018. július 06. napjától hatályos és  visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan  módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények:  szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel  kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok  hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi –  mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt  felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy  rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi  szabályozás automatikusan érvényes. 

. 2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett  weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor  is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban  foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a  Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal  tartalmának megtekintésére.  

. 2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak  bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a  weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus  tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos  hozzájárulása nélkül.  

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS  

. 3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával  kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési  tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez  hozzájárul.  

. 3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós  adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan,  vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus  szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben  Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe  szolgáltatásait.  

. 3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul  megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve  egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.  

. 3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért,  ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára  bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

2  

3  

5.  

. 4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A  termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők,  tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a  házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül  felszámításra.  

. 4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét,  leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján  megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként  szerepelhetnek.  

. 4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes  körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos  időtartamáról.  

. 4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár  kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan  téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült  

árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket  hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási  szándékától.  

. 4.5. A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között,  amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári  Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a 

szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével  jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a  szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát  kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az  esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről,  amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a  hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek  tekintendő.  

RENDELÉS MENETE  

. 5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a  webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.  

. 5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek  darabszámát beállítja.  

. 5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket.  Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár”  ikonra kattintva.  

. 5.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba  helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne  további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék  darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár  tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése”  ikonra kattint Felhasználó.  

Hubertparketta.hu – ÁSZF – 2018.  

4. MEGVÁSÁROLHATÓTERMÉKEK,SZOLGÁLTATÁSOKKÖRE  

4  

Hubertparketta.hu- ÁSZF – 2018.  

5.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési  módot, melynek típusai a következők:  

. 5.5.1. Fizetési módok:  

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék  

futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a  Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse  készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.  

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a  visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles  átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását  követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott  módon történő átvételére.  

. 5.5.2. Szállítási költség: 

Kis csomag kb. bruttó 1000-2000 Ft, raklapos tétel bruttó 10.160 Ft.  

. 5.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a  termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen  esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal  tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még  egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.  

. 5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és  visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és  ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza.  Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt  megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés  esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a  csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli  reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése  munkanapokon történik 8- 17 óra közötti időszakban. 

. 5.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés  elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte  azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve  megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti  felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.  

. 5.9. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési  kötelezettsége keletkezik.  

. 5.10. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési  folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés  során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve  módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt  mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található  adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt  

4  

5  

Hubertparketta.hu – ÁSZF – 2018.  

mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése”  gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található  termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a  Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/ törlésére.  

. 5.11. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően  visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó  megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől  függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül  Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség  vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és 

annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az  Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé  válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a  visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz  e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó  tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.  

. 5.12. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt  visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem  keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható  teljesítéséről.  

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS  

. 6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A  megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van  lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.  Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton  visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.  

. 6.2. Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított  4-6 héten belül.  

. 6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog  tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére  és a dolog átvételére köteles.  

. 6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja  a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a  vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy  birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, 

hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.  

. 6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint:  Szolgáltató) a szerződés megkötését  

5  

6  

Hubertparketta.hu – ÁSZF – 2018.  

követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a  vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.  

. 6.6. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult  póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a  vevő jogosult a szerződéstől elállni.  

. 6.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől  elállni, ha 

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás  felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben  – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.  

. 6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem  teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll  rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul  tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget  haladéktalanul visszatéríteni.  

7. ELÁLLÁS JOGA 

. 7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú  irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti  szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.  rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék  kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a  szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató  hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási  jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés  megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12  hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló  határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.  

. 7.2. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó  egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet  2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.  

. 7.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól  számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa  megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.  

. 7.4. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék  átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.  

. 7.5. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell  viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.  

. 7.6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék  visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.  

6  

, de legkésőbb az  

elállásról való tudomásszerzésétől számított  

Hubertparketta.hu – ÁSZF – 2018.  

7.7. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott  termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett  kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen  a fogyasztó személyére szabtak.  

7.8. A  

fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát  

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás  egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a  fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a  

fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését  követően felmondási jogát elveszíti;  

b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve  díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog  gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától  függ;  

c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;  

d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi  vagy  

higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;  

e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást  követően  

elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a  vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól  függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés  megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak  a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;  

g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a  fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási  vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;  

h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes  szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően  a fogyasztó a csomagolást felbontotta;  

i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses  szerződések kivételével;  

j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;  

k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés,  fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős  tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés  esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy  határidőt kötöttek ki;  

l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom  tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes  beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e  beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről,  hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. 

7.9. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat  megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul  

14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére,  beleértve a szállítási díjat is.  

7  

8  

Hubertparketta.hu – ÁSZF – 2018.  

. 7.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott  fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha  Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a  hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag  Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.  

. 7.11. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de  a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére  történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem  később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.  

. 7.12. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az  elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.  

. 7.13. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak  letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés  határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a  határidő lejárta előtt elküldi.  

. 7.14. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen  költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. 

. 7.15. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon  többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb  szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából  adódik.  

. 7.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg  vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem  szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.  

. 7.17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak  jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban  (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár  személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a  postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés  alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad  el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy  

futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató  részére.  

. 7.18. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és  működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó  használatból eredő értékcsökkenésért felel.  

. 7.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes  szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.  

. 7.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú  irányelve itt érhető el. 

8  

9  

Hubertparketta.hu – ÁSZF – 2018.  

. 7.21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a  jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.  

. 7.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti  fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.  

. 7.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan  személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti  tevékenysége körében jár e.  

. 7.24. Elállási jog gyakorlásának a menete:  

7.24.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles  az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.  

7.24.2.Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a  termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási  nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási  nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés  alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.  

7.24.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a  Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának  közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak  minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket  (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az  elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban  felmerülő költségeket.  

7.24.4.A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni  azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb 

szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A  Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja  közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.  

7.24.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek  szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék,  illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára  kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül  élhet a vásárló az elállási joggal.  

9  

10  

Hubertparketta.hu – ÁSZF – 2018.  

8. Jótállás, szavatosság  

Hibás teljesítés  

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem  felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi  követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát  a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés  időpontjában ismernie kellett.  

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely  e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó  rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.  

Kellékszavatosság  

. 8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?  Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval  szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári  Törvénykönyv szabályai szerint. 

. 8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági  igénye alapján?  

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági  igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az  ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen  vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest  aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést  nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás  arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére  Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági  jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban  Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a  vállalkozás adott okot.  

. 8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó  

kellékszavatossági igényét?  

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de  nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül  közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés  teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl  

kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.  

. 8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?  Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti  

kellékszavatossági igényét.  

. 8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai  érvényesítésének?  

10  

11 

Hubertparketta.hu – ÁSZF – 2018.  

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye  érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó  igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után  azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által  felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  

Termékszavatosság  

. 8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?  Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –  kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  

. 8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági  igénye alapján?  

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék  kijavítását vagy kicserélését kérheti.  

. 8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor  hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem  rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.  

. 8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó  

termékszavatossági igényét?  

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi  forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E  határidő elteltével e jogosultságát elveszti.  

. 8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti  termékszavatossági igényét?  

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy  forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját  termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell 

bizonyítania.  

. 8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül  termékszavatossági kötelezettsége alól?  

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági  kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta  forgalomba, vagy  

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal  időpontjában nem volt felismerhető vagy  

11  

12  

Hubertparketta.hu – ÁSZF – 2018.  

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás  alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot  bizonyítania.  

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és  termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem  érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése  esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó  kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.  

Jótállás  

. 8.12. Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?  Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó  kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján  a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak  minősül. 

. 8.13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik  meg jótállás alapján?  

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk  fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a  forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés  napjával kezdődik.  

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint  

i. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott  jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek –  másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan  többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás  hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát  és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott  

érdeksérelmet; vagy  

ii. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a  kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással  

kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a  kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a  (…) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz  vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.  

. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult  által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn  belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.  

. 8.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?  

12  

13 

Hubertparketta.hu – ÁSZF – 2018.  

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül,  ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a  figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási  igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással  párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a  jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt  jogosultságoktól függetlenül megilletik.  

. 8.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl  (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/ avulásból származó károkért.  

. 8.16. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve  jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni  hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a  meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem  rendeltetésszerű használatából keletkeztek.  

. 8.17. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a  vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül  érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket  kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.  

9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS  

. 9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek  megállapodása a  

rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.  

. 9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása  (számlával, vagy akár csak nyugtával). 

. 9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek  a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).  

. 9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy  jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.  

. 9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a  fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.  

. 9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási  igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud  nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás  indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt  munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.  

. 9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított  három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére  bemutatni.  

13  

14  

Hubertparketta.hu – ÁSZF – 2018.  

9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy  kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.  

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK  

. 10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt  jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes  felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját 

maga követte volna el.  

. 10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná  vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek  érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.  

. 10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát  nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott  jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az  erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az  hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a  Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem  jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az  adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.  

. 10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják  rendezni.  

. 10.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon  működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból  is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul  veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az  irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy  a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen  szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi  lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.  

11. PANASZKEZELÉS RENDJE  

. 11.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett  teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza  van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy  panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is  közölheti. 

. 11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség  szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet,  vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a  panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul  jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a  vásárlónak.  

. 11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban  megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A  panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt  évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak  kérésükre bemutatja.  

14  

15  

Hubertparketta.hu – ÁSZF – 2018.  

. 11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával  hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az  alábbiak szerint:  

. 11.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi  hatósághoz:  

Afogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.)  Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a  járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal,  másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal  jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu  

. 11.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76)  501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538  

Név: Mátyus Mariann 

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;  

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602  Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 

Fax száma: (72) 507-152 

Név: Dr. Bodnár József 

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;  

Békés Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451- 775 Fax száma: (66) 324-976 

Név: Dr. Bagdi László 

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099  

Név: Dr. Tulipán Péter 

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;  

Budapesti Békéltető Testület 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 

Fax száma: (1) 488-2186 

Név: Dr. Baranovszky György 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;  

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62)  554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149  

Név: Dékány László, Jerney Zoltán 

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;  

Fejér Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

Telefonszáma: (22) 510-310 

Fax száma: (22) 510-312 

Név: Kirst László 

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;  

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96)  520-218  

Név: Horváth László 

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu; 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52)  500-749 

Fax száma: (52) 500-720  

Név: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: info@hbkik.hu;  

Heves Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36)  416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615  

Név: Pintérné Dobó Tünde E-mail cím: tunde@hkik.hu;  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610  

Fax száma: (56) 370-005 

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;  

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010  

Fax száma: (34) 316-259 Név: Dr. Rozsnyói György  

15  

16  

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési  platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az  

Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően  pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online  honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr  Hubertparketta.hu- ÁSZF – 2018.  

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;  

Nógrád Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 

Fax száma: (32) 520-862 

Név: Dr. Pongó Erik 

E-mail cím: nkik@nkik.hu; 

Pest Megyei Békéltető Testület 

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. 

Telefonszáma: (1)-269-0703 

Fax száma: (1)-269-0703 

Név: dr. Csanádi Károly 

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu  

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82)  501-000 

Fax száma: (82) 501-046  

Név: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu;  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma:  (42) 311-750  

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;  

Tolna Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 

Fax száma: (74) 411-456 

Név: Mátyás Tibor 

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;  

Vas Megyei Békéltető Testület 

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 

Fax száma: (94) 316-936 

Név: Dr. Kövesdi Zoltán 

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu  

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88)  429-008 

Fax száma: (88) 412-150  

Név: Dr. Óvári László 

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu  

Zala Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513 

Fax száma: (92) 550-525 

Név: dr. Koczka Csaba 

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu 

. 11.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita  bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata,  hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség  létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és  költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a  fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő 

kötelezettségekkel kapcsolatban.  

. 11.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel  összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra  kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.  

11.9.  

11.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési  kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a  békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára  feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás  székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet  működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás  együttműködési  

16  

17  

Hubertparketta.hu – ÁSZF – 2018.  

kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés  lehetőségének felajánlására terjed ki.  

11.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az  eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése 

érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell  megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:  

• az eljáró bíróságot;  

• a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és  perbeli  

állását;  

• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek  és  

azok bizonyítékainak előadásával;  

• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége  megállapítható;  

• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .  

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát  amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.  

12. SZERZŐI JOGOK  

. 12.1. Miután az Hubertparketta.hu, mint weboldal szerzői jogi  műnek minősül, tilos az hubertparketta.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése),  újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való  felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a  Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.  

. 12.2. Az Hubertparketta.hu weboldalról és annak adatbázisából  bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott  weboldalra való hivatkozással lehet. 

. 12.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának  valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett  másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.  

. 12.4. Tilos a hubertparketta.hu weboldal tartalmának, illetve egyes  részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és  jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan  alkalmazás használata, amellyel az Hubertparketta.hu weboldalon  vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.  

. 12.5. Az Hubertparketta.hu név szerzői jogi védelmet élvez,  felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos  hozzájárulásával lehetséges.  

. 12.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély  nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér  összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000  Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó,  és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén  Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét  szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.  

17  

18  

Hubertparketta.hu – ÁSZF – 2018.  

13. ADATVÉDELEM 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:  https://hubertparketta.hu/aszf/ 

Veszprém, 2018. július 06.