Kiegészítők

Ajtók

Hamarosan...

Visszaküldés és csere

Visszaküldés és csere


A szállítástól elállás
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti,
mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a
megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a
megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A
megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy
nagykorú.

A termék visszaküldése
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan
mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.
Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás
A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban
megkötöttnek minősül/ nem minősül annak. A megkötött szerződést
iktatják/nem iktatják, utólag hozzáférhető lesz/nem lesz hozzáférhető.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia
A megrendelő a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül
elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja,
amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett
összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon
belül visszatéríteni.

A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a megrendelt
kozmetikai termék (krém, parfüm, stb.) csomagolását felbontotta, és/vagy
rendeltetésszerű használatát már megkezdte.
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt
ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az
áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az
elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható
állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru
állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen
ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy
(postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a
sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az
értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést,
tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti
tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért,
esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét
letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Tulajdonjogi kikötés
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad.
A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos
nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új
tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!
Megrendelés módosítása, törlése
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló
felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés
felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló
között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési
igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes
munkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a
vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a
vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés
teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon
értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés
megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a
“Vevőszolgálat” vagy “Elérhetőségek” menüpontok alatt található
elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének
visszavonására

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben
kerülhet sor.